PropertyValueRendererManager Class

Default implementation of property value renderer manager

Methods

Name Description
getRegisteredRenderer(rendererType: string): undefined | IPropertyValueRenderer Get the specified property type renderer instance  
registerRenderer(rendererType: string, propertyRenderer: IPropertyValueRenderer, overwrite: boolean = false): void Register a specified property type renderer  
render(record: PropertyRecord, context?: PropertyValueRendererContext): React.ReactNode | Promise<React.ReactNode> Render property into JSX element  
unregisterRenderer(rendererType: string): void Unregister a specified property type renderer  

Properties

Name Type Description
_defaultArrayValueRenderer Protected IPropertyValueRenderer    
_defaultMergedValueRenderer Protected IPropertyValueRenderer    
_defaultPrimitiveValueRenderer Protected IPropertyValueRenderer    
_defaultStructValueRenderer Protected IPropertyValueRenderer    
_propertyRenderers Protected Map<string, IPropertyValueRenderer>    
defaultManager Accessor StaticReadOnly PropertyValueRendererManager Returns default PropertyValueRendererManager instance  

Defined in

Last Updated: 05 June, 2020